Osnove električne peći

Znajte ove ravnatelje prije nego što kupite

Postoje neki vrlo važni aspekti električnih peći koje treba prepoznati prije nego što se ove peći mogu sigurno instalirati i koristiti. Morate odgovarati peći na vašem električnom sustavu u pogledu napona, faze i amperaže.