Osnovni savjeti za učenje obrtnog drva okretanja

Osnovni savjeti za uspjeh

Gledanje iskusnog drvenog okreta se razvija i tvori izvrsnu zdjelu, vreteno ili drugo okretanje iz bloka sirovog drveta može biti nadahnjujuće i, u nekim slučajevima, zastrašujući vid. No, učenje osnove preuzimanja drva nije teško. Nakon što znate kako sigurno koristiti tokarski tok i tehnike korištenja svakog alata, postaje stvar prakse. Sljedeći savjeti će vam dati neke od osnovnih elemenata.

Dok se okretanje drva spada pod okrilje obrade drveta, često se smatra sasvim drugačijim obrtom. Drvorezci imaju tendenciju da budu posvećeni njihovom obrtu, a mnogi imaju malo (ako ih ima) zanimanje za druge tradicionalne fine obrtne vještine budući da gotovo da nema kraja projekte koji se mogu stvoriti na stroju sami uz odgovarajuće alate i tehnike.

Savjeti koji slijede slijede sažetak nekih od najvažnijih elemenata dobre obrade drva, s vezama na članke koji sadrže više pojedinosti.