Podešavanje tlaka - Dijelovi šivaćeg stroja

Što podesi tlak:

Kada treba podesiti podešavanje količine tlaka:

Gdje je podešavanje tlaka:

Alternativne prilagodbe tlaka