10 osnovnih profila usmjernika

Usmjerivački bitovi mogu se koristiti s fiksnim baznim usmjerivačima, usmjerivačima za uranjanje i oblikovnicama za primjenu rubnih profila u drvnu zalihu. U mnogim slučajevima, niz bokova usmjerivača može se upotrijebiti za primjenu složenog oblika, bilo da se oblači rub jednoj ploči ili da stvara određeni oblik prilagođavanja. U većini slučajeva može se koristiti jedan ili više sljedećih deset osnovnih oblika bitova usmjerivača za izradu tih rubova: