Izrada minijaturnih kukuruza za željezničku prugu modela