Spašavanje istrošene košulje

Uklonite i zamijenite lisice i obnavite laktove zakrpanima

Skupa košulja ne mora završiti u smeću samo zato što su dijelovi istrošeni. Današnji sintetički sandučić i druge tkanine mogu zamijeniti ovratnike ili manšete i napraviti zakrpe koje će dati novi život skupe ili dobro istrošene odjeće.

Košulje prikazane ovdje su istrošene lisice i bile su gotovo istrošene po koljenima, ali bile su favorite mojih djedova koji je želio nastaviti nositi.

Tkanina od sintetskog antilopa bila je upotrijebljena za zamjenu manšeta i izradu zakrpa za laktove.

Pokazivači za zamjenu prslukanih košulja

Pokazivači za izradu zakrpa za istrošene laktove