Kako odabrati pravu glinu za vas

Postoje mnoge vrste keramike koje se mogu koristiti za gline tijelo ili određeni sastav gline. Glina tijela su grupirana u tri kategorije: zemljani, kamena i porculan. Svaka grupa ima različite karakteristike, kao što su obradivost, temperatura (ili zrelost) i poroznost. Pitajte se neka osnovna pitanja kako biste utvrdili koji je gline tijelo najbolje za vašu vrstu keramike i projekata.