Primjeri različitih načina da označite i pakirajte sapun