Klase parobrodnih lokomotiva

Whyte notacija i imena klasa lokomotiva

Vučna lokomotiva klasificiraju se prema konfiguraciji kotača. Kod lokomotiva na paru, kotači koji pokreću parni motor odgovarajuće nazivaju vozačima. Lokomotive također mogu imati sete naponskih kotača bez napajanja prije i / ili nakon vozača.

Parobrodne lokomotive klasificiraju se pomoću sustava koji se zove Whyte notacija, koju je razvio Frederick Methvan Whyte i koji se koristi od početka 20. stoljeća. U Whyteovoj notaciji 2-8-4 znači da lokomotiva ima dva pilot kotača ispred osam pogonskih kotača, a slijede još četiri kotača. Imajte na umu da je to vrlo različito od oznake AAR okretanja kotača koja se koristi pri razvrstavanju dizela i električnih lokomotiva.

Nastava su često davala imena. Na primjer, 2-8-4 lokomotiva bila je poznata kao Berkshire. Polar Express je izvukao Berkshire lokomotiva. Ispod su popisi imena klase lokomotiva parova, navedeni po konfiguraciji kotača. Uređaji za kotače koji nisu navedeni bili su uglavnom manje uobičajeni tipovi, a njihovi nazivi klasa obično su alfanumerički kodovi koji se mogu razlikovati od željeznice do željezničke pruge. To jest, ako ih čak koriste i više od jedne željezničke pruge.